Politiattester

Krav til politiattester

Seksuell trakassering og overgrep er straffbart og et fullstendig brudd med idrettens mest grunnleggende verdier og i strid med straffeloven. Norsk idrett har vedtatt at alle idrettslag fra 1. januar 2009 plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver for laget, som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

NFF har utarbeidet retningslinjer for kunnskap om og forebygging av seksuelle overgrep og trakassering, samt en beredskapsplan for håndtering av eventuelle saker.

Klubben plikter å ha klare rutiner for kontroll med politiattester for alle relevante verv.

Politiattest kan søkes via denne siden: attest.politi.no

Formål som skal lastes opp sammen med søknaden (begrunnelse) finnes i denne linken.

Etter mottak av politiattest skal den fremvisesn klubbens ansvarlig, for tiden Ole Braathe. Dere er ikke pliktig å sende denne kun fremvise, men om dere ønsker kan dere sende den til fotball@ryggeil.no

Politiattster er gyldige i 2 år og må fornyes manuelt etter at perioden er utløpt.

Sponsorer

Sparebank1


Kias


Utleiekompaniet


Braathe Gruppen AS