Har du interesse av å bistå klubben rundt markedsaktiviteter, sponsoraktiviteter og annet arbeid gjennom fotballstyre? Synliggjøring av klubbens arbeid i lokalmiljø og ut mot medlemmene våre så er vi interessert i å komme i kontakt med deg. Er dette noe som passer for deg eller kjenner du noen som dette kan passe for så ta kontakt med klubben på fotball@ryggeil.no eller mobil 90107752.

Sponsorer

Sparebank1


Kias


Utleiekompaniet


Braathe Gruppen AS